DR N. MED. BOGNA RACKA-PILSZAK

Dr n. med. Bogna Racka-Pilszak

Jestem absolwentką Akademii Medycznej w Gdańsku. Od 1990 r. pracuję w Zakładzie Ortodoncji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na stanowisku adiunkta. W 1994 r. uzyskałam specjalizację I stopnia ze stomatologii ogólnej. W 2002 r. uzyskałam tytuł specjalisty ortodonty. W 2013 r. obroniłam pracę doktorską pt. "Ocena wybranych struktur twarzowej części czaszki oraz zgryzu u dzieci z rozszczepem podniebienia wtórnego, leczonych chirurgicznie we wczesnym dzieciństwie".
Pracując w Zakładzie Ortodoncji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zajmuję się dydaktyką oraz leczeniem pacjentów z różnymi wadami rozwojowymi twarzowej części czaszki. Jestem autorem i współautorem ponad 20 publikacji naukowych, jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego PTO oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego PTS.